چشم انداز آتی شرکت

چشم انداز آتی شرکت

الف: با توجه به سپری شدن اخذ مراحل استاندارد سیستم ها قطع اتوماتیک گاز خانگی ، صنعتی و ایستگاهی عطف به مصوبات هیئت محترم دولت و عزم شرکت ملی گاز:

1- در خصوص سیستم های الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز خانگی: مذاکرات با مدیران محترم شرکت ملی گاز جهت بررسی راهکارهای تجهیز کلیه انشعابات گاز خانگی در سطح کشور به این سیستم ها و تعمیم مصرف همگانی و ارزان دستگاه .

2- در خصوص سیستم های الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز صنعتی : مذاکرات با مدیران محترم شرکت ملی گاز جهت الزام کلیه کارخانجات به نصب و تجهیز این سیستم های الکترونیک در خروجی ایستگاهای گاز مترینگ با فشار تا 60psi .

3- در خصوص سیستم های الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز ایستگاهای تقلیل فشار گاز: ادامه مذاکرات با مدیران محترم شرکت ملی گاز در خصوص تجهیز کلیه ایستگاهای تقلیل فشار گاز در سطح کشور.

ب: با توجه به تکمیل آزمایشات انجام گرفته روی سیستم ایمنی جایگاهای سوخت CNG  و مذاکرات بعمل آمده با مدیران محترم شرکت ملی گاز و مدیران انجمن CNG   کشور ، تجهیز کلیه جایگاهای سوخت CNG خصوصا جایگاهای شهری و روستایی به این مهم.

ج:تکمیل و راه اندازی سیستم های ایمنی حساس به زلزله جهت آسانسورها، گیت ها( خصوصا جهت ایستگاههای مترو) و رسیدن به تولید انبوه.

د: ادامه تحقیقات ..

درباره شرکت
شرکت دانش بنیان ایمن زلزله سدید با هدف کاهش تلفات زلزله، کار خود را از سال 1389 شروع نمود. موسس شرکت، دکتر سید محمد سید معصومی متولد 1345 اهواز، تحصیلات دوره متوسطه خود را در اهواز و دکترای خود را در دانشگاه تهران گذراند...

ادامه مطلب

ارتباط با ما
آدرس شرکت

شهرک غرب، بلوار ایران زمین، خیابان چهارم، گذر مرداد، پلاک 1، طبقه همکف

تلفن: 88572236-88097294

پشتیبانی: 88580893-88085211